Teljesen megújítanák a Balokány-ligetet (Pécsma.hu)

Post

  |  

Számos előrelépés történt az utóbbi időben a Balokány-liget végleges rendbetételét illetően. A terület déli részét, az egykori fürdő területét tulajdonló Aquaprofit Zrt. átfogó rendezési tervet készít az egész Balokány-liget fejlesztésére, amelyet uniós források felhasználásával valósítana meg.

Bonyolult tulajdonosi viszonyok jellemzik az egykor szebb napokat látott Balokány-liget. Az egykori fürdő területét az Aquaprofit Zrt. birtokolja, a cég 2007-ben, Tasnádi Péter által vezetett szocialista városvezetés regnálása idején vásárolta meg 60 millió forintért a ingatlant, vállalva, hogy modern élményfürdőt alakít ki a telken. Ugyan azóta semmilyen fejlesztést nem hajtottak végre, információink szerint a hamarosan hozzáférhető uniós fejlesztési források felhasználásával végre belevágnának nemcsak egy kisebb beruházásba, hanem az egész terület rendbetételére.

A liget többi részén több tulajdonos osztozik. Egy civil szervezet, a Balokány-ligetért Egyesület a terület délnyugati részét kezeli, a tó feletti – a 6-os út felé eső – rész az önkormányzat tulajdona, a ligeten áthaladó sétány északi része pedig a Pécs Holding kezelésében van. Mindez azonban úgy tűnik, hogy nem lehet akadály a Balokány régóta várt megújulása előtt.

– Jelenleg a Balokány-liget egészének revitalizációján dolgozunk a városvezetéssel és a civil szervezetekkel karöltve. A cél egy szabadidőközpont kialakítása egy mindenki számára élhető környezetben, amelynek kis része az egykori fürdő területe. Amennyiben a jelenlegi akadályok elhárulnak, akár több ütemben is készülhetnek az egyes funkcióval bíró egységek – mondta Herczeg Katalin, az Aquaprofit marketingmenedzsere.

Azt egyelőre még nem tudni, hogy mikor kezdődhetne a beruházás. A menedzser szerint ugyanakkor az elmúlt években nagy erőfeszítéseket tettek a projekt megvalósíthatósága érdekében, nem szeretnék, ha a befektetett idő és energia kárba veszne.

– Az előkészítési munkák zajlanak, de a megvalósítás nagyban függ a támogatások meglététől – fogalmazott Herczeg Katalin.

Ez annyit jelent, hogy a cég pályázati forrásokat kíván igénybe venni tervei megvalósításához. Azt nem sikerül megtudnunk, hogy mekkora nagyságrendű lenne a fejlesztés.

Horváth L. Balázs

(http://www.pecsma.hu/pecs-aktual/teljesen-megujitanak-a-balokanyligetet/)

None :P None :P