Balokány Ligetért Összefogás

Balokány Ligetért Összefogás

Összefogásunk célja a Balokány-liget:

 • városi tulajdonként való megtartása;
 • közpark jellegének megőrzése;
 • hozzá fűződő különféle igények kifejezése;
 • használható állapotának  elérése;
 • zöld felületeinek fejlesztése;
 • védett környezeti értékeinek megóvása.

Kezdeményezésünk csak a Balokány-liget területét érinti,  a volt Balokányfürdő területét nem!

Szándéknyilatkozat:

dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere és a Balokány Ligetért Összefogás közös szándényilatkozata a park jövőjére vonatkozóan

A Balokány Ligetért Összefogásban résztvevő civil szervezetek és érdekeltek:

 • Arany Híd Alapítvány
 • Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
 • Európai Gondolatok Egyesülete
 • Ifjúságért Egyesület
 • Ifjúsági Unió Pécs
 • Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület
 • Khetanipe Egyesület
 • Kortárs Ellátó Egyesület
 • Kulturális Labor Szociális Szövetkezet
 • Mecsek Egyesület
 • Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédelmi Egyesület
 • Minerva Könyvtár Egyesület
 • Misina Természet- és Állatvédő Egyesület
 • Ökováros-Ökorégió Alapítvány
 • Ökozóna Környezetvédelmi Egyesület
 • Pannon Filharmonikusok
 • Patacs-Rácváros Egyesület
 • Pécsi Gastro Club Közhasznú Egyesület
 • Pécsi Közgazdász Egyesület
 • Pécsi Zöld Kör
 • Rigóder Domb Egyesület
 • Tegyünk Egymásért Egyesület
 • Tett-Hely Ifjúsági Egyesület
 • Trilla Kulturális Közhasznú Alapítvány
 • Tudatosan a Környezetünkért Egyesület
 • Vadvirág Egyesület
 • Vasasért Egyesület
 • Zöld Gondolat Lovagrend
 • Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft.

A Balokány Ligetért Összefogás Szervezeti és Működési Szabályzata

 1. Az Összefogás célja a Balokány-liget megóvása és közösségi célú hasznosítása.
 2. Az Összefogás szervezetekből áll, a döntések meghozatala során minden szervezet egy szavazati joggal rendelkezik
 3. Az Összefogás jogi személyiséggel nem rendelkezik.
 4. Az Összefogás nyitott, ahhoz bármely szervezet csatlakozhat, amely tiszteletben tartja az Összefogás céljait, valamint a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit.
 5. A csatlakozáshoz az Összefogás ülésén jelen lévő tagjainak egyhangú döntésére van szükség. A csatlakozás egy együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával történik.
 6. Az Összefogásban részt vevő szervezetek közötti kapcsolattartás egy közös levelezőlistán történik.
 7. Az Összefogás ülésének összehívását bármely szervezet kezdeményezheti, egyúttal javaslatot téve az ülés napirendjére.
 8. Az Összefogás ülései nem nyilvánosak.
 9. Az üléseken az Összefogás jelen lévő tagjai a döntéseiket egyhangúlag hozzák. A szavazás során minden tag egy szavazattal rendelkezik.
 10. Az Összefogás tagjai 1 évre szóvivőt és titkárt választanak.
 11. A szóvivő feladata az Összefogás képviselete, kapcsolattartás a médiával és a nyilvánossággal.
 12. A titkár feladata az Összefogás tevékenységeinek koordinálása, a közös levelezőlista és honlap működtetése, a tagság nyilvántartása, az ülések összehívása, valamint az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése és a tagok rendelkezésére bocsátása az üléseket követő 1 héten belül.
 13. Az Összefogás üléseinek összehívása a levelezőlistán keresztül történik. A meghívóban fel kell tüntetni az ülés helyszínét, időpontját és a javasolt napirendi pontokat.
 14. Az Összefogás üléseit a szóvivő (akadályoztatása esetén a titkár) vezeti le.
 15. Az Összefogás céljainak elérése érdekében a tagok munkacsoportokat hozhatnak létre. A munkacsoportok tevékenységében bármely tag részt vehet. A munkacsoport vezetőt választ, aki az Összefogás ülésein beszámol a munkacsoport tevékenységéről.
 16. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az Összefogás 2011. év március hó 10. napján tartott ülésén fogadta el. A Szabályzat az elfogadás napján lép hatályba.

Ezzel kezdődött egy új, egészen páratlan fejezet a Balokány-liget történetében:
pecsi_seta_201207

None :P None :P