Nyert a KÖSZ! Program keretében benyújtott pályázat

Post

  |  

A Balokány-ligetért Egyesület “Közösségi szolgálat a pécsi Balokány-ligetben” című programja 350.000,- Ft támogatást nyert el az Új Európa Alapítvány által kiírt pályázat keretében. A támogatásnak köszönhetően, 2015. február 1. és november 30. között a pécsi Leőwey Klára Gimnázium diákjai rendszeresen és aktívan részt vehetnek a park fenntartásában és fejlesztésében.

Az egyesület eredetileg 2013. január 31-én kötött határozatlan idejű megállapodást az oktatási intézménnyel, melynek értelmében évente 25 tanuló teljesítheti a köznevelési törvény alapján fennálló, 50 órás kötelezettségének egy részét a Balokány-ligetben. Az új program megerősíti a korábbi együttműködést a szervezetek között, a diákok 10 hónap alatt fejenként legalább 20 órás közösségi szolgálatot valósíthatnak meg .

A liget karbantartásához szükséges munkák közül a diákok a következõ munkák
elvégzésében tudnak részt venni:
1. A park szükség szerinti gyakorisággal történő takarítása az alábbi munkanemek szerint:
– parki hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtő edények ürítése, sakkasztalok és a szabadtéri színpad körüli burkolatok seprése,
– a park területén esetlegesen keletkező, illegálisan lerakott hulladékhalmok összegyűjtése,
– szórt és szilárd burkolatú járófelületek karbantartása (seprés, gyommentesítés),
– festett köztéri mobíliák átfestése;
2. zöldfelületi munkák:
– gyepfelület fenntartása érdekében a kaszálék begyűjtése,
– parlagfű mentesítés;
3. Cserjék metszése szükség szerint, sövények gondozása;
4. Õszi lombgyűjtés;
5. További növények ültetése a tó környezetében, az elültetett virágok ápolása;
6. Vizes felületekhez kapcsolódó feladatok:
– a parkban található források havi egy alkalommal történő vízhozam és hőmérséklet mérése, tisztítása,
– az Aranyeső-forrás előterének csúszásmentesítése;
7. A liget területén található járófelületek síkosságmentesítése.

Az átlagosnál több hozzáértést igénylő feladatokat a diákok önállóan nem, vagy csak részben, ellenőrzött körülmények között végezhetik. Állandó felügyeletüket, valamint a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközöket és szakembereket a Balokány-ligetért Egyesület biztosítja.

A diákok önkéntes jelleggel segédkezhetnek továbbá a ligetben megrendezésre kerülő városi programok (pl. Kritikus Tömeg kerékpáros felvonulás, Víz Világnapja, Föld Napja, majális, Autómentes Nap) lebonyolításában is.

kösz oklevél

None :P None :P