Részben vagy egészben?

Post

  |  

Az önkormányzati feladat átvállalásáról civil szemmel

 

A belvároshoz közel, az „EKF-negyed” sokmilliárdos beruházásai közvetlen szomszédságában elhelyezkedő, mintegy 1,5 hektáros, immár helyi természetvédelmi oltalom alatt álló Balokány-liget sajátos múltjával, természetes forrásaival, védett növényeivel a város egyik különlegesen fontos és értékes területe, “Pécs zöld szíve”.

 

Mindig elmondjuk, hogy a végső cél egy családi és civil park létrehozása, ahol minden generáció találhat magának kikapcsolódási lehetőséget, és amely – kiváló adottságainak köszönhetően – ideális helyszínt biztosíthat különféle programok szervezéséhez, rendezvények tartásához.

Úgy tűnik, kevesen emlékeznek már arra, hogy festett a terület, mielőtt a civilek összefogtak a liget megóvása érdekében.

Az elmúlt időszak látványos eredményei számunkra azt igazolják, hogy mindenkit azonos szándék vezérel, így példaértékű együttműködés jött létre a liget megóvása és fejlesztése érdekében nem csak a civil szervezetek, hanem a civilek, az önkormányzat (és cégei), valamint a többi támogató- és partnerszervezet között.

Az elmúlt hetekben a sajtóban több hír is megjelent azzal kapcsolatban, hogy egyre aggasztóbb méretűre nő – különösen a 6-os út és a nemrégiben átadott EKF-sétány mentén – a gaz a Balokányban. Az újságírók a liget karbantartását február óta hivatalosan is végző civilektől próbálták megtudni, hogy mikor tesznek végre valamit a tarthatatlan állapot megszüntetése érdekében.

A parlagfűtől aggódók megnyugtatása érdekében a sétány tó feletti részén megtisztítottuk a rézsűt egészen a főútig, illetve több alkalommal meglocsoltuk a napvilágra került díszcserjéket, hogy minél többet megóvjunk a kiszáradástól.

 A további találgatások elkerülése, a civilek szerepével kapcsolatos kételyek eloszlatása, a háttérben meghúzódó, bonyolult viszonyok mielőbbi tisztázása érdekében az alábbiakban összefoglalnék néhány dolgot a jelen helyzettel kapcsolatban:

 • A Balokány-ligetért Egyesület, amely formálisan megállapodást kötött az önkormányzattal, a hivatalosan három részre osztott Balokány-ligetben csupán a tó és a helyrajzi szám szerint hozzá tartozó zöldterület kapcsán vállalta a kölcsönös együttműködést.
 • A civil szervezetek tagjai, önkéntesei, segítői az önkormányzat beleegyezésével, nagy lendülettel kezdtek neki a terület megtisztításának 2010 végén, 2011 elején. Az ezt követő hónapokban rendszeressé váló akcióknak köszönhetően került sor magának a Balokány-ligetért Egyesületnek a bejegyzésére a tavalyi évben, éppen július közepén, azaz mindössze egy esztendővel ezelőtt(!)
 • 2011 őszén, mikor megkezdődtek az egyeztetések az együttműködési megállapodás konkrét tartalmáról – amelynek első verzióját le is kellett venni a bizottsági napirendről –, egyetlen egyszer sem merült fel az idén tavasszal elkészült sétány régóta várt befejezése, melyet eredetileg 2010-ben, az EKF-program évében terveztek átadni. A szerződés aláírását követően sem rendelkeztünk információkkal arról, hogy lesz-e új kivitelező, ha igen, akkor mikor kerül kiválasztásra, illetve ez alapján mikortól válik használhatóvá a Tudásközpontot és a Kodály Központot a Zsolnay Kulturális Negyeddel összekötő sétány.
 • A Pepita épületének felújítására, az önkormányzattal közösen elnyert uniós pályázat lebonyolítása során többször is felvetettük a sétány üzemeltetésének a kérdését, és minden egyes alkalommal azt a választ kaptuk, hogy ez nem a civilek feladata, mivel az EKF-programhoz kötődő beruházásról van szó, amellyel kapcsolatban a városnak szigorú fenntartási és egyéb kötelezettségei vannak. A hivatalos műszaki átadás-átvételt megelőzően az érintett helyszín egyébként is munkaterületnek minősült, a félkész sétányon táblák figyelmeztettek mindenkit, hogy tilos az átjárás. 
 • Az áprilisban megindult munkálatok eredményeként befejeződött a sétány kiépítése, cserjéket helyeztek el az északi oldalán, és megújult a kerítés lábazata is (magát a kerítést nem állították vissza). Meglepetésünkre azonban a sétány mentén – egyelőre – nem helyeztek ki egyetlen szemétgyűjtőt sem, ezért továbbra is havonta több zsák hulladékot gyűjtünk össze a sétány közvetlen környezetében. A műanyagpalackok, üvegek, stb. egy részét legrosszabb esetben a tóból kell kihalászni.
 • Ennek ellenére rendszeresen takarítjuk a sétányt, szedjük az eldobált szemetet, és jelezzük a hiányosságokat az önkormányzat felé – például az új korlát nyugati végének megdőlését és balesetveszélyes állapotát.
 • A sétány feletti zöldsáv gyommentesítése érdekében, mialatt próbáltuk kinyomozni, hogy ez ténylegesen a civilek kötelessége-e, megtisztítottuk a nyugati részt, a sétány másik felén – ami tehát már egy másik helyrajzi számon húzódik – ugyanezt a munkát csak részlegesen végezték el, így aztán a mi erőfeszítéseink is hiábavalónak bizonyultak, amennyiben a lakosságot és a sajtót sem sikerült teljes mértékben megnyugtatni.
 • Továbbra is vitatjuk, hogy a civilek feladata lenne a sétány üzemeltetése. Bár annak egy része (a nyugati fele) valóban az általunk kötött együttműködési megállapodásban szereplő helyrajzi számú terület északi részén húzódik, a szerződéskötés idején azonban nem került tisztázásra, hogy mi fog történni, ha a sétány végre teljesen – tehát egészen a Zsolnay Kulturális Negyedig – elkészül.
 • A közszolgáltatási feladatokat – legalábbis a mi értelmezésünk szerint – a civil szervezet csak részben vállalta át az önkormányzattól, illetve a vele keretszerződést kötött Biokom Kft.-től („A hivatkozott keretszerződésben megjelölt feladatok Egyesület általi részbeni átvállalására tekintettel, Szerződő felek a jelen megállapodást kötik meg.”).
 • Ez alapján vállalta az Egyesület többek között a park havi egy alkalommal való takarítását, a gyep fenntartását, a parlagfűmentesítést, faápolást, cserjemetszést, sövények gondozását, őszi lombgyűjtést, vagy például „lehetőségei függvényében” további virágok és cserjék ültetését a tó környékén, valamint az Aranyeső-forrás partoldalában.
 • A sétányról egy szó sem esik a szerződésben, ahogy az összegyűjtött hulladék saját költségen történő elszállíttatásáról sem, viszont egyértelműen rögzíti, hogy az Egyesület nem kér megbízási díjat az önkormányzattól a feladatok elvégzéséért.

Félreértés ne essék, egyáltalán nem szeretnénk kihátrálni a vállalt feladatok mögül. Éppen ellenkezőleg: eltökéltük, hogy gondozzuk, működtetjük, és kapacitásainkhoz mérten, lépésről-lépésre fejlesztjük a ligetet, bővítjük az Összefogásban résztvevő szervezetek körét, és népszerűsítjük az elmúlt évtizedekben méltánytalanul elhanyagolt Balokányt a lakosság körében.

Az elmúlt egy esztendőben, az önkormányzat hathatós segítségével több mint 50 millió forintnyi fejlesztés vált lehetővé a ligetben, melynek egy része – elsősorban a közvilágítás korszerűsítése – már meg is valósult.

 

Maga az Egyesület – frissen bejegyzett, referenciák nélküli szervezetként – legalább 1,5 millió forintot szedett össze pályázatokból, szponzoroktól az elmúlt hónapokban. Ebből is látszik, hogy fokozatosan, a szervezetek erősödésével párhuzamosan, szükség esetén képesek vagyunk többletfeladatokat is vállalni, de csak akkor tudjuk ezt felelősen megtenni, ha ezek teljesítését önerőből is garantálni tudjuk.

Szerencsére a viszonylag rövid idő alatt elért, közös eredmények láttán, az egyre erősödő lakossági támogatottságnak, illetve az aktív tagok lelkesedésének és további terveinek ismeretében nehezen képzelhető el, hogy bárki vagy bármi meg tudná akadályozni a Balokány-liget ügyének hosszú távú sikerét.

Pánovics Attila

None :P None :P